ringing_phone
số điện thoại
email1
Địa chỉ email

Những sự kiện chính trị quan trọng năm 2020

Những sự kiện chính trị quan trọng năm 2020

TPO – Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

sự kiện chính trị tuyên ngôn độc lập

Năm 2020 kỷ nhiệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9(Sự kiện chính trị)

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị lớn

Thành lập vào ngày 3/2/1930, trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo Đảng, đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này, đến thắng lơi khác. Đặc biệt, trong 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế – xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; đất nước có vị thế lớn trên trường quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dẫn lại nhận định của Ngân hàng Thế giới để nói về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong năm 2019: “Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam”.

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại trên phạm vi cả nước. Theo đó, đại hội đảng bộ cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 4 và hoàn thành trước 30/6; đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trước 31/7; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành trước 31/10/2020. Đại hội sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng và bầu nhân sự tham gia vào cấp ủy khóa mới.

75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9

Trong những ngày mùa thu lịch sử tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng vĩ đại, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

45 năm Ngày giải phóng miền Nam

Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, từ năm 1954, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt. Đỉnh cao của thắng lợi này là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quộc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở mỗi thời kỳ khác nhau có những hình thức và tên gọi tổ chức cụ thể khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất vẫn luôn song hành cùng lịch sử cách mạng Việt Nam, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, là ngọn cờ tập hợp mọi lực lượng yêu nước, cùng chí hướng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, có những đóng góp to lớn vào những thành tựu của cách mạng, của đất nước.

Xem thêm: Top 10 công ty sự kiện tại Đà Nẵng

 

Bài viết liên quan