ringing_phone
số điện thoại
email1
Địa chỉ email

Sự Kiện Đã Tổ Chức

Các Dịch Vụ Tiêu Biểu Viet Dragon

thi công gian hàng Thiết bị y tế Việt Nhật

Thiết kế, thi công gian hàng Thiết bị y tế Việt Nhật

Sau khi tư vấn, báo giá và lên thiết kế 3D Viet Dragon EVent đã nhanh chóng được…
01/12/2019
Pham John
thiết kế gian hàng triển lãm công ty Nguyễn Gia

Thi công, thiết kế gian hàng triển lãm công ty Nguyễn Gia, Đà Nẵng

Sau khi báo giá và thỏa thuận xong các phần thì Viet Dragon EVent đã tiến hành thiết kế…
01/12/2019
Pham John
Vườn ươm đơn vị Đà Nẵng

Cho thuê thiết bị, âm thanh sự kiện Tech Talk tại Đà Nẵng

Sau khi nhận được điện thoại cần tư vấn từ Viet Dragon Event của đối tác DNES –…
01/12/2019
Pham John